פורסם ב: מאת בקטגוריות ועדה לאתיקה מקצועית.

הוועדה לאתיקה מקצועית באיגוד העובדים הסוציאליים

דו"ח פעילות שנתית בתקופה של 12/2014 – 10/2015

 

הוועדה לאתיקה המקצועית באיגוד העובדים הסוציאליים, הינה וועדה תקנונית ולא סטאטוטורית.

בוועדה 17 חברים פעילים (בהתנדבות) ובכללם יועצת משפטית. חברי הוועדה מייצגים קשת רחבה של עיסוקים מתחום העבודה הסוציאלית ולרב חבריה, וותק רב שנים בתפקידים מרכזיים בתחום העבודה הסוציאלית. עוזרת לוועדה רשמת בשכר. הועדה מקיימת את ישיבותיה בקביעות, אחת לחודש (למעט חודש אוגוסט), בביה"ס לעבודה הסוציאלית באוניברסיטת תל אביב.

נחום מיכאלי – אחראי בוועדה על פניות הציבור, וכאן המקום להודות לו ולהביע הערכה רבה על פעילותו המבורכת רבת השנים למען הנחלת ערכי האתיקה לעובדים הסוציאליים.

תפקידי הוועדה : לייעץ לעובדים הסוציאליים, לטפל בתלונות של הלקוחות כנגד העובדים הסוציאליים, לטפל בתלונות קולגיאליות ולקיים דיונים הקשורים בנושאי האתיקה המקצועית.

חלק מחברי הוועדה, מרצים בפורומים שונים בענייני האתיקה.

השנה הוועדה ממשיכה את פעילותה בגיבוש הצעות לשינויים בקוד האתיקה. ארבעת חברי הוועדה (נחום, בתיה, דרורה ומיכה) עוסקים בגיבוש הצעות לשינויים בקוד האתיקה והתאמתו למציאות העכשווית המשתנה. כידוע, לפני כשנה, הוועדה סיימה את הטיפול בתחום הפרקטיקה הפרטית של העובדים הסוציאליים.

 

בתקופת 12/14 – 10/15, הוועדה קיימה 12 ישיבות, בנות שעתיים, ולהלן פירוטן:

פניות לייעוץ

סה"כ פניות לייעוץ לעו"סים – 19 פניות.

עיקר הפניות לייעוץ עסקו בנושאים הבאים :

א'. מסירת מידע ושמירה על חובת הסודיות – 14 פניות

ב'. התנהגות לא ראויה של העו"סים – 3 פניות

ג'. סוגיות בפרקטיקה הפרטית – 2 פניות

 

טיפול בתלונות של הלקוחות נגד העו"סים

סה"כ תלונות של הלקוחות (חלקן מוגשות באמצעות עו"ד) נגד עו"סים – 24 תלונות. (הבירור של חלק מהתלונות נמשך יותר מישיבה אחת).

התלונות של הלקוחות היו בנושאים הבאים :

א'. הפרת סודיות – 4 תלונות

ב'. התנהגות שאינה הולמת – 17

ג'. חוסר מקצועיות בכתיבת התסקיר – 2

ד'. התחזות לאיש מקצוע אחר בתחום הטיפולי – 1

טיפול בתלונות קולגיאליות (עו"סים נגד עו"סים)

סה"כ התקבלו 2 תלונות קולגיאליות לגבי התנהלות לא הולמת של העמיתים למקצוע.

מבירור כל התלונות על ידי הוועדה עולה, כי ברב המקרים לא נמצאו כשלים בתפקודם של העו"סים!
חשוב לציין, כי הוועדה כלל אינה מטפלת במקרים הבאים :

א'. בפניות אנונימיות,

ב'. כאשר הנושא מטופל במקביל במישור משטרתי/משפטי/משמעתי

ג'. כאשר העו"ס אינו חבר באיגוד העו"סים
במקביל לפניות בכתב, שנדונות בישיבות הוועדה, מתקבלות גם פניות טלפוניות לא מעטות במגוון נושאים מתחומי האתיקה והחוק לייעוץ ולהדרכה.

 

בכבוד רב,

עו"ס מומחה מיכה הרן

יו"ר הוועדה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. (*) שדות חובה מסומנים