תא עובדים סוציאליים תעסוקתיים
יושב ראש: עו"ס רוזנברג פיני
דואר אלקטרוני:  PiniR@egged.co.il