תא עובדים סוציאליים תעסוקתיים
יושב ראש: עו"ס רוזנברג פיני
דואר אלקטרוני:  PiniR@egged.co.il
  • כנס עו"סים תעסוקתיים 30.9 (9/3/2013) - הכנס יתקיים ב- 30.9.2013 בנמל אשדוד ויעסוק בנושא: "מקום העו"ס בהיערכות ובהתמודדות במצבי חירום"