תא עובדי שיקום
יושבת ראש: עו"ס יפה ארפה
דואר אלקטרוני:  arffay@zahav.net.il