תא עובדי בריאות
יושבת ראש: עו"ס חנה סולומון
דואר אלקטרוני:  hana.solomon@naharia.health.gov.il