עו"סקים - תא עובדים סוציאליים תעסוקתיים

תא עובדים סוציאליים קהילתיים
יושב ראש: עו"ס ציון זהבי
דואר אלקטרוני:  oskim2000@gmail.com
אתר האינטרנט:  http://oskim.net
דף הפייסבוק:  https://www.facebook.com/socialcommunityworkers

חברי הנהלת העמותה:

tzionz@shomron.org.il ציון זהבי – יו"ר

amiris@mail.biu.ac.il ישראל אמיר

roti-d@ness-ziona.muni.il רותי דריהם – גזברית

amit.yonit@gmail.com  יונית עמית בוטל

yakov2301@gmail.com  יעקב קרבצ'נסקי

eyalk@ramla.muni.il אייל קהלני