תא המפקחים המחוזיים במשרד הרווחה
יושבת ראש: עו"ס נחמה דותן
דואר אלקטרוני:  necamado@molsa.gov.il
 motidotan@bezeqint.net