חטיבת הגמלאים
יושבת ראש: עו"ס בלהה אגוזי
דואר אלקטרוני:  begozi@walla.com
  • מכתב לגמלאים חדשים (1/23/2016) - אם יצאתם לגמלאות לא מכבר או אם אתם קרובים ליציאה לגמלאות דברים אלה הם עבורכם וגם תזכורת עבור הגמלאים הותיקים.
  • הכרה בתוספת קבועה לתשלום לגמלאות: גמול מומחיות לעובדים סוציאליים (1/19/2016) - הנדון : הכרה בתוספת קבועה לתשלום לגמלאות: גמול מומחיות לעובדים סוציאליים על פי החלטת ועדת השרים לענייני חברה ...
  • עדכוני חודש ספטמבר 2015 מחטיבת הגמלאים (9/16/2015) - 1. המשך פעילויות חברתיות תרבותיות (טיולים הרצאות מפגשים) במחוזות השונים. 2. השתתפות היו"ר הארצית בכנסי חירום  של יו"ר ארגוניי ...
  • מכתב לגמלאים – אוקטובר 2014 (12/8/2014) - עם תחילת שנת הפעילות החדשה, חשבתי שנכון יהיה לשתף אתכם במה אני עושה בתוקף תפקידי כיו"ר ארצית של חטיבת הגמלאים ומה אנשים נוספים מביננו עושים לטובת החטיבה, למען הגמלאים.
  • סיכום שנה בחטיבת הגמלאים (7/21/2014) - סיכום שנת הפעילות 2013-2014 מאת יו"ר חטיבת הגמלאים, בלהה אגוזי.
  • מכתב לגמלאים ינואר 2014 (2/4/2014) - לעמיתיי הגמלאים                                                                                    ינואר 2014   הכנס הארצי  חלף עבר לו, שנת הפעילות בעיצומה  שנת הכספים החדשה בפתח וזה ...