חטיבת הגמלאים
יושבת ראש: עו"ס בלהה אגוזי
דואר אלקטרוני:  begozi@walla.com