ועדת ארגון ותקנון
יושבת ראש: עו"ס קרינה טרב
דואר אלקטרוני:  k_tarab@yahoo.com