ועדה לקידום מקצועי
יושבת ראש: עו"ס חנה גן
דואר אלקטרוני:  ganhana@yahoo.com